Productlevenscyclus

De productlevenscyclus is het geheel van fasen die een product doorloopt vanaf de conceptie en het ontwerp tot aan de uiteindelijke afdanking. 

In de productie worden de fasen van de levenscyclus over het algemeen gecategoriseerd als begin-van-leven (BOL), midden-van-leven (MOL) en einde-van-leven (EOL). Het begin-van-leven-stadium omvat alles wat te maken heeft met productontwikkeling:  het ontwerp, de creatie, het testen en de initiële marketing van een nieuw product. 

Als een product succesvol is, is het  midden-van-leven-stadium van langere duur dan de andere stadia. MOL is de plaats waar de meeste marketing- en verkoopinspanningen worden geconcentreerd. In een marketingcontext wordt de levenscyclus van een product gewoonlijk geacht te beginnen met de initiële marketing en te eindigen met de daling van de verkoop. In wezen komt de levenscyclus van een marketingproduct dus ruwweg overeen met het middelste segment van de levenscyclus van een productiegericht product.

Het einde van de levenscyclus van een product is het stadium waarin een product uit de markt wordt genomen. Afhankelijk van het type product kan de EOL worden gepland en gepland. De EOL van een product is echter vaker het gevolg van een daling in de verkoop of de release van een nieuw product dat het vervangt. Een uitgebreide EOL-strategie omvat plannen voor de verwijdering van het product of de componenten ervan. 

Zie ook:duurzaamheid van de levenscyclus van een product, productvoetafdruk