Procentuele toename – procentuele afname

> Ga direct naar de procentuele veranderingscalculator

Definitie: Toename- en afnamepercentages zijn maatstaven voor de procentuele verandering, d.w.z. de mate waarin een variabele aan intensiteit, omvang, reikwijdte of waarde wint of verliest. De cijfers worden verkregen door de initiƫle (of ervoor) en de uiteindelijke (of erna) hoeveelheden volgens een specifieke formule met elkaar te vergelijken. Verondersteld wordt dat zowel de begin- als de eindwaarde positief zijn (groter dan 0).

Voorstel dat een grootheid een beginwaarde van x1 heeft en vervolgens toe- of afneemt tot een eindwaarde van x2. De procentuele verandering, D%, wordt berekend door het verschil x2 - x1 (de beginwaarde aftrekken van de eindwaarde) te berekenen, vervolgens het resultaat van deze aftrekking te delen door x1 (de beginwaarde), en tenslotte te vermenigvuldigen met 100. Uitgedrukt in een formule:

D% = 100 (x2 - x1) / x1

Als x2 > x1 (de eindwaarde is groter dan de beginwaarde, hetgeen een toename van de variabele hoeveelheid betekent), dan is D% een positief getal. Als x2 < x1 (de uiteindelijke waarde is kleiner dan de oorspronkelijke waarde, hetgeen een afname vertegenwoordigt), dan is D% een negatief getal.

Bij wijze van voorbeeld: stel dat u in januari van een bepaald jaar aandelen koopt in twee bedrijven A en B, beide tegen een prijs van $1,25 per aandeel. Stel dat in juli aandeel A in waarde is gestegen tot 3,35 dollar per aandeel. Dan geldt voor aandeel A:

DA% = 100 ($3,35 - $1,25) / $1,25 = +168%
De procentuele verandering is +168%, ook wel uitgedrukt als een procentuele stijging van 168%.

Stel dat aandeel B in dezelfde periode is gedaald tot $1,00 per aandeel. Dan geldt voor aandeel B:

DB% = 100 ($1,00 - $1,25) / $1,25 = -20%
De procentuele verandering is -20%, ook wel uitgedrukt als een procentuele daling van 20%.