Procentsymbool (%)

Het procentsymbool wordt in de wiskunde, techniek en wetenschap gebruikt om delen per honderd aan te geven. Het symbool lijkt op een breuk met nul in zowel de teller als de noemer ( per-cent.gifof %).

Voorstel dat m en n gehele s zijn. De verhouding of het quotiƫnt m / n wordt omgezet in een percentage door te vermenigvuldigen met 100, en vervolgens het resultaat te herleiden tot decimale vorm. Om bijvoorbeeld 3/5 in procenten om te rekenen, vermenigvuldigen we eerst met 100, wat (300/5)% oplevert, en herleiden dit vervolgens tot de eenvoudigste vorm, wat 60% oplevert. Als we 30/5 hebben en dat willen omrekenen naar een percentage, volgen we dezelfde procedure, waardoor we (3000/5)% krijgen, wat herleidt tot 600%.

Als we een decimaal getal hebben en dat willen omrekenen naar een percentage, vermenigvuldigen we dat gewoon met 100. Dus 0,6 is 60%, terwijl 6,0 600% is.

Procentages worden soms gebruikt om aan te geven in welke mate een hoeveelheid toe- of afneemt. Dergelijke percentages kunnen groter zijn dan 100, wat wijst op een toename tot meer dan het dubbele van de oorspronkelijke waarde, of negatief, wat wijst op een afname van een waarde. Stel bijvoorbeeld dat een licht vliegtuig een snelheid van 50 meter per seconde (m/s) heeft. Als de snelheid verandert in 125 m/s, is dat een toename van 75 m/s, oftewel 1,5 maal de oorspronkelijke snelheid, dus de snelheid verandert met +150%. Als de snelheid verandert van 50 m/s naar slechts 10 m/s, neemt de snelheid af met 4/5, of 80%, van de oorspronkelijke snelheid, dus zegt men dat de snelheid verandert met -80%.

Vergelijken per mil symbool . Zie ook Wiskundige symbolen .