Privilege bracketing

Privilege bracketing is de praktijk van het beperken van tijdelijk verhoogde toestemmingsniveaus tot een zo kort mogelijke periode.

Wanneer een gebruiker (of een andere entiteit, zoals een programma of proces) voor een bepaalde taak meer privileges nodig heeft, zorgen controles ervoor dat de toestemmingsniveaus niet tot het laatst mogelijke moment worden verhoogd en dat ze terugkeren naar het vorige niveau zodra de noodzaak voorbij is.  

Privilege bracketing kan worden gecontroleerd door software of verplicht worden gesteld door beleid. In een persoonlijke computercontext log je bijvoorbeeld in op een administratief account als dat nodig is voor een bepaalde taak, en ga je onmiddellijk terug naar een account van een lager niveau zodra die taak is voltooid. 

Privilege bracketing is verwant aan het principe van de minste privileges (POLP).