Privatisering

Privatisering is het proces waarbij een onderneming of bedrijfstak van de overheidssector wordt overgebracht naar de particuliere sector. 

De overheidssector is het deel van het economisch systeem dat door overheidsinstanties wordt bestuurd. Privatisering kan zowel de verkoop van overheidsactiva inhouden als het opheffen van beperkingen die particulieren en bedrijven verhinderen in een bepaalde bedrijfstak te participeren. 

Privatisering is een aanhoudende trend in vele delen van de ontwikkelde en de ontwikkelingswereld. Voorstanders van privatisering beweren dat de concurrentie in de particuliere sector tot efficiëntere praktijken leidt, die uiteindelijk leiden tot betere dienstverlening en producten, lagere prijzen en minder corruptie. Aan de andere kant stellen critici van privatisering dat sommige diensten - zoals gezondheidszorg, nutsvoorzieningen, onderwijs en rechtshandhaving - in de publieke sector moeten blijven om meer controle mogelijk te maken en een billijker toegang te waarborgen.

De term heeft verschillende betekenissen binnen het bedrijfsleven en de financiële wereld. Als een individu of organisatie bijvoorbeeld alle aandelen van een beursgenoteerd bedrijf koopt, maakt dat het bedrijf in feite particulier, zodat dat proces soms wordt omschreven als privatisering. In tegenstelling tot de primaire betekenis van privatisering, bevindt het bedrijf in kwestie zich echter al in de particuliere sector en blijft het dat ook.