Predictive Index (PI)

De Predictive Index® (PI®) is een op theorie gebaseerde, zelfrapportage meting van normale, volwassen, werkgerelateerde persoonlijkheid die is ontwikkeld en gevalideerd voor gebruik binnen beroeps- en organisatiepopulaties.

De PI wordt gebruikt voor een verscheidenheid aan human resource management (HRM) doeleinden, waaronder personeelsselectie, executive on-boarding, leiderschapsontwikkeling, opvolgingsplanning, prestatiecoaching, teambuilding en organisatiecultuurverandering, onder andere. Het gebruik van de PI om meer inzicht te krijgen in de specifieke sterke punten en kenmerken van personeelsleden kan ook helpen om de betrokkenheid en productiviteit van werknemers te verhogen en het personeelsverloop te verminderen.

De test maakt gebruik van een vrije-keuze (in tegenstelling tot gedwongen) antwoordformat, waarin individuen twee lijsten met beschrijvende bijvoeglijke naamwoorden krijgen voorgelegd, die beide 86 items bevatten, en worden gevraagd om die te onderschrijven waarvan zij vinden dat ze hen beschrijven (het "zelf"-domein), en vervolgens die waarvan zij vinden dat ze overeenkomen met hoe zij vinden dat anderen verwachten dat zij zich gedragen (het "zelfconcept"-domein). Het optellen van deze twee domeinen levert een derde impliciet domein op (de "synthese"), dat kan worden geïnterpreteerd als een afspiegeling van het waarneembare gedrag van een werknemer op de werkplek.

De beoordeling is niet getimed, duurt over het algemeen ongeveer vijf tot tien minuten om in te vullen, en is beschikbaar in papier-en-potlood, desktop en web-based formats.

De PI meet vier primaire en fundamentele persoonlijkheidsconstructen:

1. Dominantie: De mate waarin een individu controle wil hebben over zijn of haar omgeving. Personen die hoog scoren op deze dimensie zijn onafhankelijk, assertief en zelfverzekerd. Personen die laag scoren op deze dimensie zijn inschikkelijk, coöperatief en meegaand.

2. Extraversie: De mate waarin een individu sociale interactie met andere mensen zoekt. Personen die hoog scoren op deze dimensie zijn extravert, overtuigend en sociaal vaardig. Personen die laag scoren op deze dimensie zijn serieus, in zichzelf gekeerd en taakgericht.

3. Geduld: De mate waarin een individu consistentie en stabiliteit zoekt in zijn of haar omgeving. Personen die hoog scoren op deze dimensie zijn geduldig, consequent en doelbewust. Personen die laag scoren op deze dimensie zijn snel, dringend en intens.

4. Formaliteit: De mate waarin een individu zich wil conformeren aan formele regels en structuur. Personen die hoog scoren op deze dimensie zijn georganiseerd, precies en zelfgedisciplineerd. Personen die laag scoren op deze dimensie zijn informeel, nonchalant en ongeremd.

De PI® meet ook twee secundaire persoonlijkheidsconstructen, die zijn afgeleid van een combinatie van elk van de vier eerder beschreven primaire persoonlijkheidsconstructen:

1. Besluitvorming: Meet hoe een individu informatie verwerkt en beslissingen neemt. Personen die hoog scoren op deze dimensie zijn objectief, logisch en laten zich vooral leiden door feiten en gegevens. Personen die laag scoren op deze dimensie zijn subjectief, intuïtief en worden voornamelijk beïnvloed door gevoelens en emoties.

2. Responsniveau: Meet het algehele reactievermogen van een individu op de omgeving, wat tot uiting komt in zijn of haar energie, activiteitenniveau en uithoudingsvermogen. Personen die hoog scoren op deze dimensie hebben een groter vermogen om activiteiten vol te houden en stress gedurende langere perioden te verdragen. Personen die laag scoren op deze dimensie hebben minder van dit vermogen.

De PI wordt sinds 1955 op grote schaal commercieel gebruikt. Kleine herzieningen werden gemaakt in 1958, 1963, 1988 en 1992 om de psychometrische (psychologische test) eigenschappen van de PI te verbeteren en om ervoor te zorgen dat elk van de individuele items op de beoordeling in overeenstemming waren met de juiste en hedendaagse taal normen.

De PI wordt momenteel gebruikt door meer dan 8.000 organisaties in een breed scala van industrieën en bedrijfsgroottes en is beschikbaar in 70 talen, waaronder braille. In 2013 hebben meer dan twee miljoen mensen over de hele wereld de PI-beoordeling ingevuld.

Zie een introductie tot de Predictive Index: