POSIX (Portable Operating System Interface)

POSIX (Portable Operating System Interface) is een set van standaard besturingssysteem interfaces gebaseerd op het Unix besturingssysteem. De behoefte aan standaardisatie ontstond omdat ondernemingen die computers gebruiken programma's wilden kunnen ontwikkelen die tussen computersystemen van verschillende fabrikanten konden worden verplaatst zonder opnieuw te hoeven worden gecodeerd. Unix werd gedeeltelijk als basis voor een standaard systeeminterface gekozen omdat het "fabrikant-neutraal" was. Er bestonden echter verschillende belangrijke versies van Unix, zodat er behoefte bestond aan de ontwikkeling van een systeem met een gemeenschappelijke noemer.

Informeel wordt elke standaard in de POSIX-reeks gedefinieerd door een decimaal na de POSIX. Zo is POSIX.1 de standaard voor een applicatieprogramma-interface in de taal C. POSIX.2 is de standaard shell en utility interface (dat wil zeggen, de commando-interface van de gebruiker met het besturingssysteem). Dit zijn de twee belangrijkste interfaces, maar aanvullende interfaces, zoals POSIX.4 voor thread management, zijn ontwikkeld of worden nog ontwikkeld. De POSIX-interfaces zijn ontwikkeld onder auspiciën van het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

POSIX.1 en POSIX.2 interfaces zijn opgenomen in een iets grotere interface die bekend staat als de X/Open Programming Guide (ook bekend als de "Single UNIX Specification" en "UNIX 03"). De Open Group, een groep die industrienormen hanteert, is eigenaar van het UNIX-handelsmerk en kan besturingssystemen die aan de interface voldoen dus "brandmerken" als "UNIX"-systemen. IBM's OS/390 is een voorbeeld van een besturingssysteem met een merkgebonden UNIX interface. (Merk op dat het handelsmerk "UNIX" is; de algemene term voor deze besturingssystemen is "Unix.")