Positron

Een positron is een materiedeeltje met dezelfde massa als een elektron, maar met een tegengestelde lading. Het is een vorm van antimaterie omdat, wanneer een positron een elektron ontmoet, de twee volledig annihileren om energie op te leveren. Het bestaan van het positron werd in 1928 voorspeld door de natuurkundige Paul Dirac, en positronen werden in 1932 experimenteel ontdekt door de natuurkundige Carl Anderson.

Positronen zijn belangrijk in een medische technologie die positronemissietomografie (PET) wordt genoemd, en die vooral nuttig is bij het scannen van de hersenen en het zenuwstelsel. Een PET-scanner detecteert en brengt de straling in kaart die wordt geproduceerd wanneer een ingenomen stof positronen uitzendt die door omringende elektronen worden vernietigd.

Het positron is niet het enige bekende antimateriedeeltje. Het proton en het neutron hebben ook antideeltjes, bekend als het anti-proton en het anti-neutron, met respectievelijk negatieve en neutrale elektrische ladingen.