Positionering

Positionering, in een marketing context, is het proces van het identificeren van een geschikte marktniche voor een product, dienst of merk en het gevestigd krijgen ervan in dat gebied. Het streven wordt verder onderverdeeld in deze drie categorieën. Bij produktpositionering bijvoorbeeld wordt getracht voor een bepaald produkt een unieke niche op de markt te vinden, waarin idealiter een behoefte van de consument wordt vervuld die door geen enkel ander produkt wordt bevredigd. Merkpositionering en dienstenpositionering werken op vergelijkbare wijze.

Positionering van een product omvat het creëren van een positioneringsconcept, dat is een uitdrukking van de voordelen die een klant van het product zal ontvangen. De volgende fase is het verkrijgen van inzicht in de differentiatie, dat is wat het product onderscheidt van zijn concurrenten. Deze elementen van de positionering worden geformaliseerd in een positioneringsverklaring, die verwoordt hoe het product de klant zou kunnen dienen op een bepaalde manier die de concurrentie niet kan of niet doet.

Variaties op positionering omvatten herpositionering, dat is het proces van het aanbrengen van wijzigingen in de waargenomen identiteit van een product, merk of dienst in de markt. Depositionering, een andere variatie, is de praktijk van het proberen te eroderen van een concurrerende merk (of product of dienst) identiteit in tegenstelling tot uw eigen.