Positieve psychologie van de werkplek

De positieve psychologie van de werkplek is een subset van de Industriële en Organisatiepsychologie (I/O) die streeft naar optimalisatie van de werkervaring  vanuit het perspectief van de werknemer. Het gebied past principes en praktijken uit de positieve psychologie toe om het welzijn van werknemers te verbeteren en, als gevolg daarvan, de productiviteit, winstgevendheid en duurzaamheid in de organisatie te vergroten.

Positieve psychologie is de studie van menselijk geluk en welzijn en hoe die kwaliteiten kunnen worden bevorderd om mensen te helpen zichzelf te verwezenlijken en te floreren. Een centraal concept van het studiegebied is dat gelukkige mensen op een hoger niveau functioneren dan ongelukkige individuen en een gunstig effect hebben op hun omgeving. Op de werkplek leidt dat hogere niveau van functioneren waarschijnlijk tot meer creativiteit, innovatie en productiviteit.

Elementen van positieve psychologie op de werkplek

De ervaring van werknemers wordt beïnvloed door de fysieke werkruimte van een bedrijf, de balans tussen werk en privéleven die het bedrijf ondersteunt, de bedrijfscultuur en de managementstijl. Het verbeteren van de ervaringen van werknemers werpt vaak zijn vruchten af en hoeft niet veel te kosten. Positieve aanmoediging kan bijvoorbeeld inhouden dat men individuele of teamprestaties erkent, zodat mensen het gevoel krijgen dat hun bijdrage wordt gewaardeerd. Andere elementen die vaak voorkomen in een stimulerende werkomgeving zijn de mogelijkheid tot telewerken, flexibele werktijden en initiatieven op het gebied van welzijn, zoals mindfulness-trainingen en yogalessen. Een resultaatgerichte werkplek (ROWE) motiveert tot een hoge mate van efficiëntie door efficiënte werknemers te belonen met meer vrije tijd.

Martin Seligman, die wordt beschouwd als de vader van de positieve psychologie, legde de nadruk op het streven naar betekenis, in plaats van het streven naar geluk, als de essentie ervan. Seligman geloofde dat een groot deel van het menselijk vermogen om vrolijk te zijn genetisch bepaald is, maar dat het leiden van een leven met betekenis en een doel voldoening geeft aan hen die dat pad zoeken. De positieve psychologie van de werkplek breidt dat concept uit naar het leven van individuen op het werk.