Positieve correlatie

Een positieve correlatie is een relatie tussen twee variabelen zodanig dat hun waarden samen toe- of afnemen. 

Correlatie wordt uitgedrukt op een bereik van +1 tot -1, bekend als de correlatiecoëfficiënt. Bij een perfecte positieve correlatie, uitgedrukt als +1, voorspelt een toe- of afname van de ene variabele altijd dezelfde verandering in de richting van de tweede variabele. Als twee variabelen soms maar niet altijd in dezelfde richting veranderen, wordt de correlatie uitgedrukt als groter dan nul maar kleiner dan +1. Waarden onder nul drukken een negatieve correlatie uit: Als de waarde van de ene variabele stijgt, daalt de andere. Nul wijst op een gebrek aan correlatie:

Voorbeelden van positief gecorreleerde variabelen zijn onder meer:

  • studie-uren en cijfergemiddelden.
  • Opleiding en inkomensniveaus.
  • Poverty and crime levels.
  • Evaluated stress levels and blood pressure readings.
  • Smoking and lung disease.

There’s a common tendency to think that correlation between variables means that one causes or influences the change in the other one. However, correlation does not imply causation. There may be an unknown factor that influences both variables similarly.