PMI (plus, min, interessant) retrospectief

PMI (plus, min, interessant) is een brainstormactiviteit die deelnemers aan een discussie aanmoedigt om een idee vanuit meer dan één gezichtspunt te bekijken.

PMI is ontwikkeld door Dr. Edward de Bono, een voorstander van het onderwijzen van kritisch denken op scholen. Dr. de Bono is de uitvinder van de term "lateraal denken", een benadering van het oplossen van problemen die aanmoedigt om op een creatieve, niet-traditionele manier over het probleem na te denken. De doelen van PMI zijn om deelnemers te helpen beide kanten van een argument te zien en breder over een kwestie na te denken. Dr. de Bono was van mening dat een van de problemen met traditioneel denken is dat mensen hun aandacht richten op hoe zij een reeds gevormde mening kunnen onderbouwen. PMI is ontworpen om het denken van elke deelnemer te openen en creativiteit aan te moedigen.

In een agile of scrum retrospective, kan PMI een nuttig hulpmiddel zijn om de retrospective te beginnen of om de groep los te maken als de discussie is vastgelopen.  (Voorbeeld: "Laten we hier een snelle PMI over doen.") De activiteit is kort - het is ontworpen om slechts drie minuten te duren.

Deelnemers beantwoorden eenvoudig drie vragen die van toepassing zijn op een onderwerp dat door de facilitator wordt aangereikt - met een opsomming van wat positief is, wat negatief is en wat interessant is.

Bijv. als opwarmactiviteit voor een iteratie retrospective, kan PMI er als volgt uitzien:

- Wat zijn de positieve dingen van deze iteratie? (1 min.)

- Wat zijn de negatieve (min)dingen van deze iteratie? (1 min.)

- Wat was interessant aan deze iteratie? (1 min.)

Zie ook: zes denkhoeden

Lees verder over PMI:

Naomi Karten beschrijft een van haar favoriete teamoefeningen, PMI.