Plutchik’s wiel van emoties

Plutchik's wiel van emoties is een infografiek die het kleurenwiel gebruikt om variaties in menselijk affect en de relatie tussen emoties te illustreren. Huidige toepassingen van het wiel van emoties zijn robotica en sentimentanalyse.

Psycholoog Robert Plutchik creëerde het 2D wiel en een kegelvormige 3D versie in 1980 als een hulpmiddel voor het begrijpen van zijn psycho-evolutionaire theorie van emotie. Plutchik identificeerde acht primaire emoties, die hij coördineerde in paren van tegengestelden: vreugde versus verdriet; vertrouwen versus walging; angst versus woede en verwachting versus verrassing. 

De intensiteit van de emotie en de kleur van de indicator neemt toe naar het centrum van het wiel en neemt af naar buiten toe. In het midden wordt terreur bijvoorbeeld angst en dan vrees; extase wordt vreugde en dan sereniteit. Secundaire emoties worden weergegeven als combinaties van de primaire emoties. 

ConveyAPI, een webservice die een interface vormt met een tekstanalyse-engine, past het wiel van emoties toe op sentimentanalyse voor het monitoren van sociale media. ConveyAPI gebruikt de concepten van Plutchiks wiel van emoties in tekstanalyse om de polariteit (positief of negatief) te identificeren en specifieke emoties en hun intensiteit toe te schrijven.