PIN-slot

Het PIN-slot is een authenticatiemaatregel voor mobiele telefoons die de invoer van een persoonlijk identificatienummer (PIN) code vereist voordat een toestel kan worden gebruikt. De meeste gebruikers van mobiele telefoons vergrendelen hun toestel met een PIN-code om frauduleus gebruik te voorkomen in geval van verlies of diefstal van het toestel.

Een verloren of gestolen mobiele telefoon brengt een groot gevaar van identiteitsdiefstal met zich mee. De huidige mobiele telefoons, met name smartphones, slaan vaak veel informatie over de eigenaar op, waaronder e-mailcontacten, het woonadres van de eigenaar, telefoonnummers van familieleden en collega's, bedrijfsverenigingen, gebruikersnamen en wachtwoorden van sociale netwerken, en bankgegevens.

Omdat veel mobiele werknemers ook toegang hebben tot bedrijfsnetwerken en bedrijfsgegevens op hun telefoon opslaan, kan een verloren of gestolen toestel ook de veiligheid van het bedrijf in gevaar brengen.

Ondanks de voordelen van het vergrendelen van een telefoon met een pincode, laat een aanzienlijk deel van de bezitters van een mobiele telefoon deze eenvoudige voorzorgsmaatregel na.