Pilot conversie

Een pilot conversie is een hardware of software migratie methode waarbij het nieuwe systeem wordt uitgerold naar een kleine groep gebruikers om het te testen en te evalueren.

Tijdens de pilot implementatie kunnen de testgroep gebruikers waardevolle feedback geven over het systeem om de uiteindelijke uitrol naar alle gebruikers soepeler te laten verlopen. Zodra de testgroep het systeem heeft goedgekeurd, kan het in de hele organisatie worden uitgerold. De testers kunnen dan helpen bij het opleiden van andere medewerkers voor het nieuwe systeem.

Aan de andere kant kan de testgroep bepalen dat het systeem geen haalbare optie is voor de organisatie.

Alternatieven voor proefconversies zijn onder meer:

  • Big bang adoption, waarbij het nieuwe systeem volledig en gelijktijdig in de hele organisatie wordt geïmplementeerd.
  • Phased adoption, which involves rolling out the new system incrementally.
  • Parallel adoption, which involves running both old and new systems simultaneously until implementation of the new system is considered to be complete and successful.