PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP is een scripttaal en -interpreter die vrij beschikbaar is en vooral op Linux webservers wordt gebruikt. PHP, oorspronkelijk afgeleid van Personal Home Page Tools, staat nu voor PHP: Hypertext Preprocessor, wat de PHP FAQ beschrijft als een "recursief acroniem."

PHP wordt uitgevoerd op de server, terwijl een vergelijkbaar alternatief, JavaScript, wordt uitgevoerd op de client. PHP is een alternatief voor Microsofts Active Server Page (ASP)-technologie. Net als bij ASP wordt het PHP-script samen met de HTML in een webpagina ingebed. Voordat de pagina wordt verzonden naar een gebruiker die daarom heeft verzocht, roept de webserver PHP op om de in het PHP-script gevraagde bewerkingen te interpreteren en uit te voeren.

Een HTML-pagina die een PHP-script bevat, krijgt gewoonlijk als achtervoegsel van de bestandsnaam ".php" ".php7," of ".phtml". Net als ASP kan PHP worden beschouwd als "dynamische HTML-pagina's", omdat de inhoud varieert naar gelang van de resultaten van de interpretatie van het script.

PHP is gratis en wordt aangeboden onder een open-sourcelicentie.