PFC (power factor correction of power factor controller)

PFC (power factor correction; ook wel power factor controller genoemd) is een voorziening die in sommige computer- en andere voedingskasten is opgenomen en die de hoeveelheid reactief vermogen die door een computer wordt opgewekt, vermindert. Reactief vermogen staat haaks op het werkelijke vermogen en activeert het magnetische veld. Reactief vermogen heeft geen werkelijke waarde voor een elektronisch apparaat, maar elektriciteitsbedrijven brengen zowel het werkelijke als het reactieve vermogen in rekening, wat leidt tot onnodige kosten. PFC is een verplicht kenmerk voor voedingen die naar Europa worden verscheept.

In de vermogensfactorcorrectie is de vermogensfactor (weergegeven als "k") de verhouding tussen het werkelijke vermogen (kwatt) gedeeld door het blindvermogen (kvar). De waarde van de vermogensfactor ligt tussen 0,0 en 1,00. Als de arbeidsfactor hoger is dan 0,8, gebruikt het apparaat de stroom effici├źnt. Een standaard voeding heeft een vermogensfactor van 0,70-0,75, en een voeding met PFC heeft een vermogensfactor van 0,95-0,99.

PFC wordt niet alleen gebruikt voor computervoedingen. In andere bedrijfstakken wordt PFC-apparatuur gebruikt om de reactieve stroom te verminderen die wordt geproduceerd door tl-verlichting en hoogspanningsverlichting, vlamboogovens, inductielassers en apparatuur die gebruik maakt van elektromotoren.