Persoonlijkheidsprofiel

Een persoonlijkheidsprofiel is een kennismanagementinstrument dat wordt gebruikt om de persoonlijke eigenschappen, waarden en levensvaardigheden van een werknemer te evalueren in een poging om zijn of haar werkprestaties en bijdrage aan het bedrijf te maximaliseren. De vragen in een persoonlijkheidsprofieltest, die op traditionele of online wijze kan worden afgenomen, zijn bedoeld om informatie te verkrijgen over het temperament, de besluitvormingsmethoden, de communicatiestijl en de algemene houding ten opzichte van werk en ontspanning van een werknemer. De informatie wordt gebruikt om de juiste werknemer aan het juiste project of de juiste taak te koppelen, vooral wanneer er sprake is van groepswerk of telewerken. Er zijn twee algemeen aanvaarde categorieën van persoonlijkheidsprofieltests, trait en type .

Trait persoonlijkheidsprofieltests, zoals Orpheus, 16 PF, en OPQ, gaan uit van de veronderstelling dat persoonlijkheid is opgebouwd uit een aantal kenmerken. Het doel van de test is de kenmerken van de werknemer vast te leggen en deze kenmerken te koppelen aan de juiste rollen binnen het bedrijf.

Type persoonlijkheidsprofieltests, zoals Myers-Briggs, Insights Discovery en de Keirsey Temperament Sorter, gaan ervan uit dat mensen in welbepaalde categorieën vallen. Het doel van de test is om vast te stellen tot welke categorie de werknemer behoort, deze informatie te delen en teamvaardigheden op te bouwen door teamleden bewust te maken van de talenten die bij elke categorie horen.

Voorstanders van persoonlijkheidsprofilering beweren dat het een waardevolle reality check is wanneer het wordt bekeken in de context van de werkprestaties van een werknemer. Critici beweren dat de komst van geavanceerde kennismanagementtechnologie te veel nadruk zou kunnen leggen op het proces van het verzamelen en ontginnen van werknemersgegevens, vooral in grote bedrijven, en adviseren om persoonlijke communicatie en evaluatie boven alles te stellen.