Permittiviteit van de vrije ruimte

De permittiviteit van de vrije ruimte (een vacuüm) is een fysische constante gelijk aan ongeveer 8,85 x 10-12 farad per meter (F/m). Het wordt gesymboliseerd permitfs.gifo. In het algemeen wordt de permittiviteit gesymboliseerd door permitfs.gif en is een constante van evenredigheid die bestaat tussen elektrische verplaatsing en elektrische veldsterkte in een gegeven medium. In vele materialen, in het bijzonder glas en bepaalde plastieken, permitfs.gif is wezenlijk groter dan permitfs.gifo.

Als permitfs.gifo de permittiviteit van de vrije ruimte voorstelt (dat is 8,85 x 10-12 F/m) en permitfs.gifs de permittiviteit van een bepaalde stof voorstelt (ook gespecificeerd in farads per meter), dan wordt de relatieve permittiviteit, ook wel de diëlektrische constante permitfs.gifr, van die bepaalde stof gegeven door:

permitfs.gifr = permitfs.gifs / permitfs.gifo
= permitfs.gifs x 1,13 x 1011

Zie ook de Tabel van fysische eenheden en natuurkundige constanten.