Permeabiliteit van de vrije ruimte (een vacuüm)

De permeabiliteit van de vrije ruimte (een vacuüm ) is een fysische constante gelijk aan ongeveer 1,257 x 10 -6 henry per meter . Het wordt gesymboliseerd als µ o . De permeabiliteit in het algemeen wordt gesymboliseerd als µ, en is een evenredigheidsconstante die bestaat tussen de magnetische fluxdichtheid en de magnetische veldsterkte in een bepaald medium. In bepaalde metalen, met name ijzer en nikkel en legeringen die deze bevatten, is µ aanzienlijk groter dan µ o.

Als µ o de permeabiliteit van de vrije ruimte voorstelt en µ de permeabiliteit van een bepaalde stof (ook gespecificeerd in henrys per meter), dan wordt de relatieve permeabiliteit µ r van die bepaalde stof gegeven door:

µ r = µ / µ o
= µ o x 7.96 x 10 5

Zie ook de Tabel van fysische constanten .