Patient matching

Patient matching is een proces van het vergelijken van gegevens uit verschillende health IT systemen om te zien of data bronnen overeenkomen en tot dezelfde patiënt behoren om een volledig dossier van de gezondheidsgeschiedenis en medische zorg van de patiënt te verkrijgen.

Patient matching maakt het mogelijk om gegevens van verschillende zorgverleners en IT-systemen te integreren, waaronder elektronische patiëntendossiers en persoonlijke gezondheidsdossiers. Deze gegevensintegratie helpt om een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en eerdere zorg van een patiënt. Patient matching kan de toekomstige zorg verbeteren door deze bredere gedeelde gegevens, gecombineerd met evidence based medicine.

Patient matching is geïdentificeerd als een belangrijk onderdeel van het bereiken van interoperabiliteit tussen de Verenigde Staten Health IT-infrastructuur systemen. Door het gebruik van data analytics en algoritmes, vergelijkt patiënt matching demografische gegevens, gezondheidsindicatoren en andere aspecten van patiëntgegevens uit verschillende bronnen. Met voldoende informatie over een patiënt kunnen overeenkomsten worden uitgezocht tot een match min of meer zeker is. De resulterende gepoolde informatie creëert een betere dataset om toekomstige zorgbeslissingen te ondersteunen. Dubbele records worden ook geëlimineerd, waardoor verwarring wordt voorkomen.

Het belang van beslissingen over gegevens voor de zorg betekent dat de nauwkeurigheid van het matchen van patiënten van cruciaal belang is. Problemen met de identificatie van patiënten kunnen leiden tot problemen met de integriteit van gegevens, die bijdragen tot slechte zorgkeuzes met ernstige complicaties en zelfs sterfgevallen tot gevolg. Het matchen van patiënten is van cruciaal belang voor de interoperabiliteit van IT-systemen voor de gezondheidszorg, maar er bestaan vaak onduidelijkheden over de prestaties en de matchingspercentages.