Particuliere sector

De particuliere sector is het deel van het economisch systeem van een land dat wordt geleid door individuen en bedrijven, in plaats van door de overheid. De meeste organisaties in de particuliere sector worden geleid met de bedoeling winst te maken. 

Het segment van de economie dat onder controle van de overheid staat, staat bekend als de publieke sector. Liefdadigheidsinstellingen en non-profitorganisaties worden soms beschouwd als een derde segment, dat bekend staat als de vrijwilligerssector. Dergelijke organisaties worden echter eerder tot de particuliere sector gerekend. 

De particuliere sector is groter in vrij ondernemende economieën, zoals de Verenigde Staten, waar de overheid relatief weinig beperkingen oplegt aan bedrijven. In landen met meer overheidscontrole, zoals China, maakt de publieke sector het grootste deel van de economie uit. 

In veel landen is er een aanzienlijke overlapping tussen industrieën in de publieke en private sector. Voorbeelden van ondernemingen die vaak op coöperatieve basis worden gerund, zijn afvalbeheer, waterbeheer, gezondheidszorg en beveiligingsdiensten.

Een bedrijfstak of onderneming kan in de ene sector beginnen en naar de andere overstappen. Het overdragen van een door de overheid geleide onderneming aan particulieren wordt privatisering genoemd. De tegenovergestelde beweging, van privaat naar publiek, is bekend onder verschillende namen, waaronder nationalisatie of municipalisatie, afhankelijk van het betrokken overheidsniveau.