Parallelle adoptie

Parallelle adoptie is een methode van hardware- of softwaremigratie waarbij het bestaande en het nieuwe systeem gelijktijdig worden gebruikt totdat de implementatie als volledig en bevredigend wordt beoordeeld.

Tijdens de overgang werken de gebruikers met beide systemen terwijl zij zich de nieuwe software geleidelijk eigen maken. Over het algemeen is er sprake van enig dubbel werk, omdat bijvoorbeeld gegevens in beide systemen moeten worden ingevoerd. Dit dubbel werk kan leiden tot problemen met de kwaliteit van de gegevens. Als de twee systemen niet volledig compatibel zijn, is parallelle adoptie geen haalbare migratiemethode.

Parallelle adoptie is de meest betrouwbare en gebruiksvriendelijke implementatiemethode.  Het kan echter ook de meest tijdrovende optie zijn en is meestal het duurst.  Andere softwaremigratiemodellen zijn big bang adoptie, gefaseerde uitrol en proefconversie.