Uitbesteding van kennisprocessen (KPO)

Wat is uitbesteding van kennisprocessen (KPO)? Uitbesteding van kennisprocessen (KPO) is de toewijzing van taken van relatief hoog niveau aan een externe organisatie of een andere groep (eventueel op een andere geografische locatie) binnen dezelfde organisatie. KPO is in wezen high-end business process outsourcing (BPO). De meeste low-level BPO banen bieden ondersteuning voor de kerncompetenties … Meer lezen

De behoeftehiërarchie van Maslow

De behoeftehiërarchie van Maslow is een in kaart gebrachte reeks menselijke behoeften die belangrijk zijn voor een individu om tot volledige ontwikkeling en zelfactualisatie te komen. De behoeftehiërarchie is een theorie van de psycholoog Abraham Maslow. De hiërarchie wordt geschetst als een piramide die onderaan begint met basisbehoeften die bevredigd moeten worden, wil een individu verder … Meer lezen

LCD TV

LCD TV is een televisieweergavetechnologie  gebaseerd op een vloeibaar kristaldisplay. LCD-tv’s verbruiken veel minder stroom dan plasmaschermen, omdat ze werken volgens het principe van het blokkeren van licht in plaats van het uit te stralen. Een LCD-scherm maakt gebruik van een passieve matrix of een actief matrix beeldschermraster. De actieve matrix-LCD wordt ook wel dunne-filmtransistor … Meer lezen

Holistische beveiliging

Holistische beveiliging is een benadering die alle elementen ter beveiliging van een organisatie tracht te integreren, door ze als een complex en onderling verbonden systeem te beschouwen. Het uiteindelijke doel van holistische beveiliging is continue bescherming over alle aanvalsoppervlakken heen: het geheel van alle fysieke, software-, netwerk- en menselijke blootstelling. Gebaseerd op systeemdenken, houdt holistische beveiliging … Meer lezen

Virtuele handel (vCommerce, v-commerce, of vCom)

Virtuele handel (soms bekend als vCommerce, v-commerce, of vCom) is een type toepassing, dienst, of productkenmerk dat ondernemingen helpt bij het implementeren van strategieën en het ontwerpen van websites voor e-commerce (het kopen en verkopen van goederen en diensten met behulp van het Internet). De term “virtuele handel” wordt soms gebruikt als synoniem voor e-handel … Meer lezen

Radiaal per seconde (rad/s of rad/sec)

De radiaal per seconde (gesymboliseerd rad/s of rad/sec) is de Standaard Internationale ( SI ) eenheid van hoeksnelheid (rotatie). Deze grootheid kan in twee betekenissen worden gedefinieerd: gemiddeld of ogenblikkelijk. Gemiddelde hoeksnelheid wordt verkregen door de hoek in radialen s te meten die een voorwerp in een bepaald aantal seconden roteert, en vervolgens de totale … Meer lezen

Decision management

Decision management is een proces of set van processen voor het verbeteren en stroomlijnen van actiepunten.  Het doel van decision management is om het besluitvormingsproces te verbeteren door alle beschikbare informatie te gebruiken om de precisie, consistentie en wendbaarheid van  beslissingen te vergroten en goede keuzes te maken, rekening houdend met bekende risico’s en tijdsbeperkingen. Decision … Meer lezen

DGS&D (DGS&D tariefcontracten)

DGS&D is de centrale inkooporganisatie van de Indiase overheid, die onder het ministerie van Handel & Industrie valt. Haar taak is de tariefcontracten af te ronden die de regeringsdepartementen moeten gebruiken om goederen voor algemeen gebruik aan te schaffen. DGS&D-contracttarieven stellen de staat, de centrale overheid en overheidsinstanties in staat de benodigde goederen te kopen … Meer lezen

Dropshipping

Dropshipping is een e-commerce retail model dat winkels in staat stelt om producten te verkopen zonder het houden van een fysieke inventaris. In dropshipping, de retailer verkoopt het product aan de klant, dan geeft de verkooporder door aan een derde leverancier, die vervolgens de bestelling rechtstreeks naar de klant namens de retailer. Dropshipping verkopers hoeven … Meer lezen

Categorieën ERP

Verbeterd rijbewijs (EDL)

Een verbeterd rijbewijs (EDL) is een door de overheid afgegeven rijbewijs dat, naast de standaardkenmerken van een rijbewijs, een RFID-tag bevat waarmee ambtenaren de biografische en biometrische gegevens van de eigenaar kunnen opvragen. De EDL slaat zelf geen gebruikersgegevens op, maar maakt via een unieke identificatiecode verbinding met het dossier van de kaarthouder in een … Meer lezen