Owned

Owned, in gewoon jargon, betekent beslissend verslagen, met de implicatie van overheersing en bezit. De term wordt vaak gebruikt om de resultaten van competitie in sport, gaming en zaken te beschrijven.

Het Jargon File biedt deze twee betekenissen:

  1. Je toestand wanneer je machine is gekraakt door een root-exploit, en de aanvaller er alles mee kan doen.
  2. Om gedomineerd, gecontroleerd, beheerst te worden. Als je bijvoorbeeld een verklaring aflegt die volledig en volkomen onwaar is, en iemand anders corrigeert die op een manier die je vernedert of uit de weg ruimt, wordt gezegd dat je door die persoon bent "bezeten".

In de sociale media en in het bedrijfsleven wordt "owned" ook gebruikt om te verwijzen naar "algehele overheersing". Op Twitter, bijvoorbeeld, wordt van je gezegd dat je "owned Twitter" bent als je een overtuigende tweet plaatst die veel wordt geretweet. Opzettelijkheid is echter essentieel. Een bericht dat op grote schaal wordt gedeeld omdat het wordt beschouwd als een demonstratie van een mislukking, komt niet in aanmerking, zelfs als het de meest voorkomende tweet is in de feeds van mensen. Het laat de poster ook open voor eigendom van mensen die het meest effectief reageren op de oorspronkelijke tweet. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat Intel de markt voor desktop- en serverprocessoren bezit.

Het slanggebruik van het woord own is vermoedelijk afkomstig uit de hackercultuur aan het eind van de 20e eeuw, waar het verwees naar het verkrijgen van administratieve controle over een doelcomputer. In leetspeak, wordt owned op een aantal manieren gespeld, waaronder 0wn3d. Vanuit de hackerscultuur is dit gebruik van own overgewaaid naar de gamerscultuur, waar het meestal gespeld wordt als pwn.