Overheidsplan voor cloud computing

Het overheidsplan voor cloud computing van de Verenigde Staten, officieel het Federal Cloud Computing Initiative genoemd, is een plan om de informatietechnologie-infrastructuur van de Amerikaanse federale overheid om te zetten naar webgebaseerde IT-diensten. Het initiatief, dat in september 2009 door de regering-Obama werd gelanceerd, heeft tot doel gemeenschappelijke diensten en oplossingen onder de overheidsinstanties te identificeren en een cloud computing-bedrijfsmodel in te voeren om deze te ondersteunen.

Het initiatief is opgezet ter ondersteuning van het Infrastructure Modernization Program van de regering, en het primaire doel van het Federal Cloud Computing Initiative is de IT-infrastructuur van de overheid te moderniseren en agentschappen te helpen de kosten te verlagen.  De overheid als geheel besteedt jaarlijks 76 miljard dollar aan IT en meer dan 19 miljard dollar daarvan is bestemd voor infrastructuurkosten. Elk agentschap onderhoudt doorgaans zijn eigen datacenters en serverparken, wat resulteert in honderden onafhankelijke federale datacenters. Het verminderen van overbodige infrastructuur en diensten zal het energieverbruik verminderen en het delen van gegevens tussen federale, staats- en lokale overheden verbeteren.

Federale agentschappen kunnen cloud-gebaseerde IT-diensten van de overheid kopen via Apps.gov, een website die wordt onderhouden door de General Services Administration (GSA). Software as a Service (SaaS), Infrastructure as a Service (IaaS), en Platform as a Service (PaaS) leveranciers moeten op een GSA Schedule 70 staan om diensten te kunnen leveren aan overheidsinstellingen en opgenomen te worden op Apps.gov.

Het Federal Cloud Computing Initiative heeft enige kritiek gekregen, vooral met betrekking tot het gebrek aan standaardisatie rond beveiliging en het ontbreken van een duidelijke overgangsstrategie en criteria voor agentschappen om te gebruiken bij het bepalen welke IT-diensten naar de cloud moeten overstappen. De regering zegt met de publieke sector te zullen samenwerken om gebieden als beveiliging, interoperabiliteit en gegevensportabiliteit te standaardiseren.

Lees meer:

Cloudbook houdt een lijst bij van overheidsinitiatieven op het gebied van cloud computing.

De Apps.gov website bevat meer informatie over hoe de federale overheid en cloud computing te werk gaan.

 

Federale overheid zet stappen richting cloud computing-omgeving (11 mrt. 2010)
Overal binnen de federale overheid prediken ambtenaren het evangelie van cloud computing. Maar kan dit wel veilig genoeg voor overheidsgegevens?
SearchSecurity.com | SECURE GOVERNMENT NEWS

(11 mrt. 2010)
Overal binnen de federale overheid prediken ambtenaren het evangelie van cloud computing. Maar is het wel veilig genoeg voor overheidsgegevens?
SearchCloudComputing.com | NEWS

Beveiliging van cloud computing beïnvloedt adoptie G-Cloud (13 apr. 13, 2010)
De directeur van dienstverlener Pentura bespreekt de veiligheidsproblemen die gepaard gaan met cloud computing in de publieke sector en hoe deze van invloed zijn op de adoptie van de Gove...
SearchVirtualDataCentre.co.UK | EXPERT ADVICE

U.S. overheid verkent grenzen van cloud en virtualisatie (09 nov. 2009)
De overheid van de Verenigde Staten investeert fors in cloud computing en virtualisatie, en test de grenzen van deze nieuwe architecturen voor wetenschappelijk onderzoek.
SearchCloudComputing.com | ARTICLE

FISMA compliance for federal cloud computing on the horizon in 2010 (Dec. 18, 2009)
FISMA compliance is on the horizon for cloud computing vendors catering to the federal government. New security metrics from OMB aren't hazy on potential requirements, either.
SearchCompliance.com | ARTICLE