Overheid naar overheid (G2G)

Goverheid naar overheid (G2G) is het elektronisch delen van gegevens en/of informatiesystemen tussen overheidsinstellingen, -departementen of -organisaties. Het doel van G2G is het ondersteunen van e-government initiatieven door het verbeteren van communicatie, toegang tot gegevens en het delen van gegevens.

Er zijn verschillende factoren die lokale en federale overheden ertoe aanzetten G2G initiatieven op te zetten. Een daarvan is wetgeving van de federale overheid, zoals de Open Overheid Richtlijn. G2G-initiatieven worden ook gedreven door budgetten en financiering. Door het delen van informatie en systemen zijn overheden in staat om IT-kosten te verminderen overheidsdiensten kunnen efficiënter zijn en procedures stroomlijnen, waardoor burgers toegang hebben tot informatie via het internet.  Ze kunnen ook in aanmerking komen voor subsidie, afhankelijk van het project. Een voorbeeld van een succesvol G2G-project is het Northeast Gang Information System (NEGIS). NEGIS wordt gebruikt door staten in het noordoosten om informatie uit te wisselen over straatbendes, met inbegrip van bendegerelateerde activiteiten en bende-inlichtingen. Het systeem verbindt alle politiediensten van de deelnemende staten, en de politiediensten geven de verzamelde informatie door aan de andere wetshandhavings- en overheidsdiensten van hun staten. 

Lees meer:

Zie ook: B2G, relatiebeheer met burgers