Oscillatie

Oscillatie, in het algemeen, is een periodieke fluctuatie tussen twee dingen; in de ruimste zin kan oscillatie in alles voorkomen, van het besluitvormingsproces van een mens tot getijden en de slinger van een klok. Oscillatie in een apparaat dat een oscillator wordt genoemd, is gewoonlijk een heen en weer gaande beweging over een centraal neutraal punt, die ontstaat door veranderingen in energie. In een door een slinger aangedreven klok bijvoorbeeld is de oscillatie de heen-en-weerbeweging van de slinger. Oscillatoren kunnen mechanisch of elektronisch zijn, maar werken alle volgens dezelfde principes. Andere apparaten die op de principes van oscillatie zijn gebaseerd zijn de oscillograaf en de oscilloscoop.

Net als andere oscillatoren wordt de slingerbeweging van een klok in stand gehouden door veranderingen in energie. In dit geval wordt de potentiƫle energie, die aanwezig is wanneer de slinger op het hoogste punt van zijn slingerbeweging is, omgezet in kinetische energie wanneer de slinger valt en aan de andere kant weer omhoog wordt gedreven. Wanneer de kinetische energie is verbruikt, is de energie van de slinger op het hoogste punt van de slingerbeweging weer potentieel. Zonder kinetische energie om hem hoger te drijven, valt de slinger. Een slingeruurwerk houdt de tijd bij volgens de frequentie van de slingerbeweging (het aantal keren dat de slinger per seconde slingert). Wrijving zou er uiteindelijk voor zorgen dat de beweging stopt, maar mechanische slingeruurwerken gebruiken een veer om de weerstand van wrijving te overwinnen. De meeste moderne uurwerken maken gebruik van kwarts- of elektronische oscillatoren. Het nauwkeurigste uurwerk ter wereld, de atoomklok, meet de tijd aan de hand van de oscillatie binnen atomen.