Opkomende groeionderneming

Een opkomende groeionderneming is een onderneming met totale jaarlijkse bruto-inkomsten van minder dan $1 miljard voor het laatst afgesloten fiscale jaar. De totale jaarlijkse bruto-inkomsten moeten worden vermeld in de presentatie van de winst-en-verliesrekening van het bedrijf volgens de Amerikaanse GAAP (algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen) of IFRS (International Financial Reporting Standards) zoals uitgegeven door de IASB (International Accounting Standards Board). Om als opkomende groeionderneming te worden aangemerkt, moet de eerste verkoop van gewone aandelen van een bedrijf na 8 december 2011 hebben plaatsgevonden.

De JOBS Act (Jumpstart Our Business Startups Act) heeft de categorie "opkomende groeionderneming" in het leven geroepen als kwalificatie voor versoepelde regelgeving zoals bepaald door de Act. De categorie wordt gedefinieerd in de Securities Act en de Exchange Act.