Opex (operationele uitgaven)

Een operationele uitgave (Opex) is het geld dat een bedrijf dagelijks uitgeeft om een bedrijf of systeem te laten draaien. Afhankelijk van de bedrijfstak kunnen deze uitgaven variëren van de inkt die wordt gebruikt om documenten af te drukken tot de lonen die aan werknemers worden betaald. De tegenhanger, Capex, is het geld dat wordt besteed aan de verbetering of aanschaf van vaste activa.

Er is een direct verband tussen Opex en de waarde van de onderneming, in die zin dat wanneer de Opex daalt, bij een gelijkblijvend productie- en kwaliteitsniveau, de totale waarde van de onderneming stijgt.

Opex en Capex zijn veelgebruikte termen in de financiële verslaglegging. Een soortgelijke, maar niet nauw verwante term, forex, staat voor vreemde valuta.

 

See also: operational costs, hoteling, cost center, IT chargeback system, IT MOOSE management, EBITDA

 

Continue reading about OPEX:

 > The difference between Opex and Capex

 > Opex vs. Capex: Maintaining the right balance

 > Capex to Opex: Conversion of IT investments