Operations research (OR)

Operations research (OR) is een analytische methode voor het oplossen van problemen en het nemen van beslissingen, die nuttig is voor het management van organisaties. In operations research worden problemen opgesplitst in basiscomponenten en vervolgens in gedefinieerde stappen opgelost door wiskundige analyse.

Het proces van operations research kan grofweg worden onderverdeeld in de volgende stappen:

 1. Het identificeren van een probleem dat moet worden opgelost.
 2. Het construeren van een model rond het probleem dat lijkt op de echte wereld en variabelen.
 3. Het model gebruiken om oplossingen voor het probleem af te leiden.
 4. Elke oplossing testen op het model en het succes ervan analyseren.
 5. De oplossing implementeren in het werkelijke probleem.

Disciplines die lijken op, of overlappen met, operations research zijn onder andere statistische analyse, managementwetenschap, speltheorie, optimalisatietheorie, kunstmatige intelligentie en netwerkanalyse. Al deze technieken hebben tot doel complexe problemen op te lossen en kwantitatieve beslissingen te verbeteren.

Het concept van operationeel onderzoek is ontstaan tijdens de Tweede Wereldoorlog door militaire planners. Na de oorlog werden de technieken van hun operations research toegepast om problemen in het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving aan te pakken.

Karakteristieken van operations research

Er zijn drie primaire kenmerken van alle operations research inspanningen:

 1. Optimalisatie- Het doel van operations research is om de beste prestatie te bereiken onder de gegeven omstandigheden. Optimalisatie omvat ook het vergelijken en beperken van potentiƫle opties.
 2. Simulatie- Dit omvat het bouwen van modellen of replicaties om oplossingen uit te proberen en te testen voordat ze worden toegepast.
 3. Berekenbaarheid en statistiek- Dit omvat het gebruik van wiskundige algoritmen en gegevens om nuttige inzichten en risico's aan het licht te brengen, betrouwbare voorspellingen te doen en mogelijke oplossingen te testen.

Importance of operations research

The field of operations research provides a more powerful approach to decision making than ordinary software and data analytics tools. Employing operations research professionals can help companies achieve more complete datasets, consider all available options, predict all possible outcomes and estimate risk. Additionally, operations research can be tailored to specific business processes or use cases to determine which techniques are most appropriate to solve the problem.

Uses of operations research

Operations research can be applied to a variety of use cases, including:

 • Scheduling and time management.
 • Urban and agricultural planning.
 • Enterprise resource planning (ERP) and supply chain management (SCM).
 • Inventory management.
 • Network optimization and engineering.
 • Packet routing optimization.
 • Risk management.