Operational excellence

Operational excellence is een methodologie van het streven naar doeltreffendheid door de processen van een organisatie. Operational excellence maakt deel uit van organisatorisch leiderschap en organisatorische intelligentie.

Het einddoel van operational excellence is ervoor te zorgen dat voortdurend aan de verwachtingen van de klant wordt voldaan door continue verbetering van de processen waarmee een bedrijf opereert. Concepten achter continue verbetering in operational excellence zijn afgeleid van vele andere managementfilosofieën met die focus, zoals Six Sigma, Lean Thinking, OKAPI en Scientific Management.

Operational excellence dringt aan op verbetering van metingen in de belangrijkste prestatiemetrics. Deze metrieken kunnen worden verzameld door algoritmen, machine learning of andere toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Rather than just trying to boost momentary statistics, operational excellence attempts to make sustainable improvements.

Those looking to succeed in operational excellence might look to the Shingo Prize, which recognizes efficacy in operational excellence. The organization has recognized a number of qualities in past winners:

  1. Respect every individual
  2. Lead with humility
  3. Seek perfection
  4. Assure quality at the source
  5. Flow and pull value
  6. Embrace scientific thinking
  7. Focus on process
  8. Think systemically
  9. Create constancy of purpose
  10. Create value for the customer