OpenID (OpenID Connect)

OpenID is een open specificatie voor authenticatie en single sign-on (SSO).

OpenID, dat voor het eerst werd gecreëerd in 2005, stelt websites en authenticatiediensten in staat om op een gestandaardiseerde manier beveiligingsinformatie uit te wisselen. In februari 2014 lanceerde de OpenID Foundation een nieuwe versie van het protocol, genaamd OpenID Connect. OpenID Connect bouwt voort op het OAuth 2.0 authenticatieraamwerk om identiteitsbeheer, interoperabiliteit en ondersteuning voor het ontwikkelen van mobiele applicaties te verbeteren.

Het doel van OpenID Connect is om een eindgebruiker in staat te stellen om eenmaal in te loggen en toegang te krijgen tot meerdere, ongelijksoortige bronnen op en buiten het web.De specificatie, die de steun heeft van tal van cloudproviders, waaronder Google en Microsoft, zal naar verwachting de weg vrijmaken voor bedrijven om hun on-premise identiteits- en toegangsbeheersystemen (IAM) te vervangen door cloudaanbiedingen.