Open systeem

In een computercontext is een open systeem een open source besturingssysteem, dat typisch is samengesteld uit gecoƶrdineerde modulaire componenten van een aantal bronnen en niet afhankelijk is van merkgebonden elementen. Kenmerken van open systemen zijn onder meer de openbaarheid van de broncode, die aldus beschikbaar is voor begrip en eventuele wijziging en verbetering; portabiliteit, waardoor het systeem in een verscheidenheid van omgevingen kan worden gebruikt, en interoperabiliteit, waardoor het systeem met andere systemen kan functioneren. Volgens de Open Systems Joint Task Force maakt een open systeem "gebruik van algemeen ondersteunde en op consensus gebaseerde normen voor zijn belangrijkste interfaces, en is het onderworpen aan succesvolle validatie- en verificatietests om de openheid van zijn belangrijkste interfaces te verzekeren". Linux wordt tegenwoordig algemeen beschouwd als een uitstekend voorbeeld van een open systeem.