Open source

1) In het algemeen verwijst open source naar elk programma waarvan de broncode beschikbaar wordt gesteld voor gebruik of wijziging naar goeddunken van gebruikers of andere ontwikkelaars. Open source software wordt meestal ontwikkeld als een publieke samenwerking en vrij beschikbaar gesteld.

2) Open Source is een keurmerk dat eigendom is van het Open Source Initiative (OSI). Ontwikkelaars van software die bedoeld is om vrijelijk te worden gedeeld en eventueel door anderen te worden verbeterd en herverdeeld, kunnen het Open Source-handelsmerk gebruiken als hun distributievoorwaarden in overeenstemming zijn met de Open Source Definition van het OSI. Samengevat vereist het Definition-model van distributievoorwaarden dat:

  • De software die wordt gedistribueerd moet zonder enige beperking aan anderen kunnen worden doorgegeven.
  • De broncode moet beschikbaar worden gesteld (zodat de ontvangende partij in staat is deze te verbeteren of te wijzigen).
  • De licentie kan vereisen dat verbeterde versies van de software een andere naam of versie dragen dan de oorspronkelijke software.

Het idee lijkt sterk op dat achter vrije software en de Free Software Foundation.