Open source hardware (open hardware)

Open source hardware, ook wel open hardware genoemd, is elektronische of computerhardware die is gebouwd op basis van ontwerpinformatie waarop auteursrechten of licenties zouden kunnen rusten, maar die in plaats daarvan kosteloos beschikbaar is gesteld voor openbaar gebruik. Dergelijke informatie kan bestaan uit documentatie, schematische diagrammen, constructiedetails, stuklijsten en logische ontwerpen.

In letterlijke zin lenen fysieke objecten zich niet op dezelfde manier voor het open source paradigma als software (met de mogelijke uitzondering van zelfreplicerende robots). De term open bron kan echter rechtstreeks worden toegepast op informatie die mensen in staat stelt specifieke hardware te bouwen, te wijzigen en te updaten, zoals personal computers, computerrandapparatuur en telecommunicatieapparatuur.

De laatste jaren is gespecialiseerde software, bekend als hardwarebeschrijvingstaal (HDL), beschikbaar gekomen voor het ontwerp en de engineering van hardware. Programma's die in HDL zijn geschreven, kunnen auteursrechtelijk worden beschermd, net als alle andere soorten software. Wanneer HDL-programma's vrij beschikbaar worden gesteld, kunnen ze worden beschouwd als open-source-hardware.