Open content

Open content is materiaal, zoals documenten, afbeeldingen en audio- of videopresentaties, dat vrij en legaal mag worden gereproduceerd, bewerkt, geëxtraheerd, uitgebreid en heruitgegeven.

De term is van toepassing op auteursrechtelijk beschermde inhoud die vrij beschikbaar wordt gesteld en in licentie wordt gegeven volgens toestemming voor wat bekend staat als de 5R activiteiten:

  1. Hergebruiken: Gebruikers mogen de content vrijelijk downloaden, kopiëren, opslaan en beheren.
  2. Hergebruik: De content mag vrijelijk worden hergebruikt, bijvoorbeeld op een website of in een les of workshop.
  3. Herzien: Het is geoorloofd om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zelf, bijvoorbeeld het opnieuw opmaken of vertalen ervan.
  4. Remixen: De content mag worden gecombineerd in een mashup met andere open content.
  5. Redistribueren: De inhoud mag vrij worden gedeeld, hetzij in zijn oorspronkelijke vorm, hetzij nadat het is onderworpen aan een toegestane wijziging.

Wikipedia, een van de vroegste en meest prominente voorbeelden van open inhoud, stelt zijn inhoud beschikbaar onder Creative Commons-licenties.

In deze TED-talk legt Daphne Koller uit wat de waarde is van het open en vrij online beschikbaar stellen van educatieve inhoud: