Ontwerphergebruik

In de informatietechnologie is ontwerphergebruik het opnemen van eerder ontworpen componenten (blokken logica of data) in software en hardware. De term wordt vaker gebruikt bij de ontwikkeling van hardware. Hergebruik van ontwerpen maakt het sneller en goedkoper om een nieuw product te ontwerpen en te bouwen, omdat de hergebruikte componenten niet alleen al ontworpen zijn, maar ook getest zijn op betrouwbaarheid. Ontwikkelaars kunnen een component hergebruiken in zowel gelijksoortige als totaal verschillende toepassingen: zo kan een component die wordt gebruikt als onderdeel van een centrale verwerkingseenheid ( CPU ) voor een PC worden hergebruikt in een handheld apparaat of een set-top box. In de hardware-ontwikkeling worden componenten bij hergebruik van ontwerpen IP-kernen (intellectual property cores) genoemd.

Hergebruik van ontwerpen is om een aantal redenen een enigszins controversieel onderwerp binnen de elektronische ontwerpautomatisering ( EDA ) industrie, waaronder de wens van veel ingenieurs om het complete product te ontwerpen, en - volgens sommigen - de conservatieve aard van ingenieurs als groep. Een aantal organisaties, zoals het Free-IP Project en OpenCores, hebben zich gevormd om hergebruik van ontwerpen te bevorderen.