Ontslagovereenkomst

Een ontslagovereenkomst is een contract tussen een werkgever en werknemer waarin de rechten en verantwoordelijkheden van beide partijen bij ontslag zijn vastgelegd. 

Het contract specificeert een eventueel pakket ontslagvergoedingen en -voordelen en de voorwaarden waaronder deze zullen worden verstrekt of ingehouden. Veel voorkomende elementen van een ontslagovereenkomst zijn: 

  • Het bedrag van een ontslagvergoeding in plaats van de contractueel vastgelegde opzegtermijn.
  • Uitgebreide voordelen, zoals gezondheidszorg of verzekering, en de duur van die voordelen.
  • Een non-concurrentiebeding dat de werknemer verbiedt om binnen een bepaalde periode voor een concurrent te werken.
  • Een overeenkomst om geen rechtszaak wegens onrechtmatig ontslag aan te spannen. 

Severance agreements worden soms aangeboden als onderdeel van een arbeidscontract. Vaker worden ze aangeboden als onderdeel van de beëindiging van een baan, bijvoorbeeld in het geval van ontslagen.