Onbekende onbekende

Een onbekende onbekende is niet-geïdentificeerde informatie. Een individu of organisatie kan beseffen dat dergelijke informatie bestaat en voor hen relevant is, maar de bijzonderheden ervan vallen volledig buiten hun bewustzijnsveld. De term is een van de vier categorieën van informatie, die ook known knowns, unknown knowns en known unknowns omvat.

Unknown unknowns zijn relevant voor veel gebieden van informatietechnologie, waaronder big data, text mining, projectmanagement, softwareontwerp en cyberbeveiliging. In de context van big data, bijvoorbeeld, kan een onbekende onbekende een niet-geïdentificeerde asset vertegenwoordigen. Veel organisaties raadplegen en slaan enorme hoeveelheden ongestructureerde gegevens op zonder veel kennis van de potentiële waarde ervan. Software voor big data-analyse kan echter patronen en verbanden tussen gegevens identificeren die nuttige informatie opleveren.

In projectbeheer en beveiliging wordt daarentegen vaker over onbekende onbekenden gesproken als over onbekende risico's. Toch is het goed om te begrijpen dat er volstrekt onvoorspelbare gebeurtenissen en uitkomsten kunnen zijn die een aanzienlijk effect op een organisatie kunnen hebben, en om wat noodmiddelen te reserveren om op dergelijke situaties te reageren.

De huidige discussie over onbekende onbekenden en de variaties daarop is voortgekomen uit de opmerking die de toenmalige Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld in 2002 maakte tijdens een briefing van het ministerie van Defensie:

"Er zijn bekende onbekenden. Er zijn dingen waarvan we weten dat we ze weten. Er zijn bekende onbekenden. Dat wil zeggen, er zijn dingen waarvan we nu weten dat we ze niet weten. Maar er zijn ook onbekende onbekenden. Er zijn dingen waarvan we niet weten dat we ze niet weten."

Rumsfeld maakte onderscheid tussen categorieën van kennis in een militaire context. De opmerking werd algemeen als onzinnig beschouwd en er werd spottend op gereageerd. Sindsdien zijn de termen echter verder uitgewerkt en toegepast in het bedrijfsleven, de wetenschap en op andere terreinen.