Onafhankelijke variabele

Een onafhankelijke variabele is een variabele die wordt gemanipuleerd om de waarde van een afhankelijke variabele te bepalen. De afhankelijke variabele is wat wordt gemeten in een experiment of geƫvalueerd in een wiskundige vergelijking en de onafhankelijke variabelen zijn de inputs voor die meting.

In een eenvoudige wiskundige vergelijking, bijvoorbeeld:

a = b/c bepalen de onafhankelijke variabelen, b en c, de waarde van a.

Hier volgt een eenvoudig voorbeeld:
Een docent wil het aantal leerlingen dat te laat komt en zwart draagt vergelijken met het aantal leerlingen dat te laat komt en roze draagt. In dit scenario is de kledingkleur de onafhankelijke variabele en is het verschil in het aantal leerlingen, ingedeeld naar kledingkleur, de afhankelijke variabele.