Omslagpunt

Het omslagpunt is het kritieke punt in een zich ontwikkelende situatie dat leidt tot een nieuwe en onomkeerbare ontwikkeling. De term zou zijn oorsprong hebben in de epidemiologie, wanneer een besmettelijke ziekte een punt bereikt waarop geen enkele lokale mogelijkheid meer heeft om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Een omslagpunt wordt vaak beschouwd als een keerpunt.

De term wordt nu op veel gebieden gebruikt. Journalisten passen het toe op sociale fenomenen, demografische gegevens, en bijna elke verandering die waarschijnlijk tot bijkomende gevolgen zal leiden. Marketeers zien het als een drempel die, eenmaal bereikt, zal resulteren in extra verkoop. In sommige toepassingen is een omslagpunt gewoon een toevoeging of toename die op zichzelf misschien niet buitengewoon lijkt, maar die onverwacht net de hoeveelheid extra verandering is die tot een groot effect zal leiden. In het vlindereffect van de chaostheorie, bijvoorbeeld, zou het kleine flapperen van de vleugels van de vlinder dat na verloop van tijd tot onverwachte en onvoorspelbare resultaten leidt, als een omslagpunt kunnen worden beschouwd. Vaker echter zijn de gevolgen van het bereiken van een omslagpunt directer zichtbaar. Een omslagpunt kan eenvoudigweg optreden omdat een kritische massa is bereikt.

Dingen waarvan is gezegd dat ze op het punt staan een omslagpunt te bereiken, zijn onder meer: de bereidheid van de samenleving om het homohuwelijk te tolereren, RFID-technologie in de detailhandel, en de wijdverbreide invoering van webdiensten.