Oligopolie

Een oligopolie is een kleine groep bedrijven die een bepaalde markt domineren. Volgens sommige economen is er sprake van een oligopolie als vijf of minder bedrijven 60 procent of meer van hun specifieke markt beheersen. Een markt die door één enkel bedrijf wordt beheerst is een monopolie; een markt die door twee grote concurrenten wordt beheerst staat bekend als een duopolie.

Oligopolies kunnen op natuurlijke wijze ontstaan en hebben, als de betrokken bedrijven zuiver concurrerend zijn, meestal geen negatieve gevolgen voor de markt voor consumenten. In sommige gevallen sluiten de dominerende ondernemingen echter overeenkomsten met elkaar als een manier om de markt te beheersen. Collusie tussen ondernemingen op een bepaalde markt leidt doorgaans tot hogere prijzen voor de consumenten. Andere effecten kunnen zijn: onderdrukking van concurrentie en innovatie, en verslechtering van de dienstverlening.

Een kartel is een officieel oligopolie dat samenwerkt om productieniveaus en prijzen vast te stellen. De OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) is het meest bekende voorbeeld van een kartel.