Office of Personnel Management (OPM)

Het Office of Personnel Management (OPM) is een onafhankelijk agentschap van de regering van de Verenigde Staten dat belast is met het toezicht op de aanwerving van ambtenaren. 

Het OPM, dat in 1979 werd opgericht ter vervanging van de U.S. Civil Service Commission, heeft tot taak ervoor te zorgen dat de aanwerving van ambtenaren geschiedt op basis van verdienste en het beheer van het administratief recht. Het OPM voert ook veiligheidscontroles uit voor geheime en topgeheime machtigingen. Het OPM voert deze taken uit voor bijna alle overheidsagentschappen, met uitzondering van de Nuclear Regulatory Commission.

Het OPM wordt voor ongeveer 90 procent gefinancierd uit een revolverend fonds dat is gebaseerd op de servicekosten van de verschillende agentschappen waarvoor het personeelszaken (HR) verzorgt. Het OPM huurt en beheert administratieve rechters (ALJ) die uitspraken doen over HR-vorderingen en wetgevings-achtige regels opstellen voor de agentschappen die het OPM bedient. ALJ's zijn technisch gezien werknemers van de agentschappen waarvoor ze HR-functies uitvoeren, hoewel ze worden ingehuurd door de OPM.

In juni van 2015 werd bekend dat de OPM een jaar eerder was gehackt, wat resulteerde in de diefstal van meer dan 21,5 miljoen personeelsgegevens, waaronder gevoelige informatie zoals sofinummers, adressen en 5,6 miljoen inclusief vingerafdrukken. De compromittering van privégegevens die in handen waren van de overheid was een van de grootste in haar soort. Door de ernst en de duur van de inbreuk werd ook de doeltreffendheid van het EINSTEIN-inbraakpreventiesysteem van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid in twijfel getrokken.