ODIN (Open Device Identification Number)

ODIN (Open Device Identification Number) is een unieke identificatiecode die is afgeleid van het Wi-fi  media access control (MAC) adres van een mobiel apparaat. Identifiers, die worden gehasht om de privacy van de gebruiker te beschermen, worden beheerd door de ODIN Working Group, een consortium van industrie-ontwikkelaars en service providers.

In tegenstelling tot webpagina's, die cookies gebruiken om advertenties aan te bieden, vereist mobiele reclame een unieke apparaat-identifier om advertenties te richten. Apparaatidentificaties stellen marketeers in staat om personalisatie te bieden en de advertentiefrequentie te beperken.

Een van de hoofddoelen van de ODIN-werkgroep is het creëren van een veilige, anonieme apparaatidentificatie voor de mobiele reclame-industrie, waarvan het gebruik geen inbreuk maakt op de gebruikerservaring of de privacy van de eindgebruiker.

Volgende informatie over ODIN:

De ODIN-werkgroep onderhoudt een webpagina.