Normale verdeling

Een normale verdeling is een ordening van een gegevensverzameling waarbij de meeste waarden in het midden van het bereik clusteren en de rest symmetrisch naar een van beide extremen taps toeloopt.

Hoogte is een eenvoudig voorbeeld van iets dat een normaal verdelingspatroon volgt: De meeste mensen zijn gemiddeld lang, de aantallen mensen die langer en korter zijn dan gemiddeld zijn redelijk gelijk en een zeer klein (en nog steeds ongeveer gelijk) aantal mensen is ofwel extreem lang ofwel extreem kort.

Hier volgt een voorbeeld van een normale verdelingskromme: