Non-profitorganisatie (NPO)

Een non-profitorganisatie (NPO) wordt niet gedreven door winstbejag, maar door toewijding aan een bepaald doel dat het doel is van alle inkomsten buiten wat nodig is om de organisatie te runnen.

Non-profitorganisaties worden vaak gebruikt voor trusts, coöperaties, belangenbehartiging, liefdadigheid, milieu- en religieuze groepen.

Veel NPO's, maar niet allemaal, hebben betaald personeel in managementfuncties; bijna allemaal maken ze gebruik van vrijwilligers. NPO's hebben geen eigenaars waar de winst naartoe gaat en het overschot na aftrek van de bedrijfskosten wordt gebruikt om de doelstellingen te verwezenlijken in plaats van te worden verdeeld onder de leden of werknemers van de organisatie. Om in aanmerking te komen als door de overheid erkende en van belasting vrijgestelde organisatie, moet een NPO voldoen aan voorwaarden die zijn vastgesteld door overheidsinstanties. In de Verenigde Staten bepaalt de IRS de geldigheid en de fiscale status van NPO's.

NPO's zijn vaak afhankelijk van de toewijding van werknemers die in hun zaak geloven, omdat ze moeilijk kunnen concurreren met de lonen in de particuliere sector. Anderzijds zijn de salarissen van leidinggevenden vaak vrij hoog om te kunnen concurreren met gelijkwaardige functies in de particuliere sector.

De financiering kan een probleem zijn voor non-profits, omdat ze vaak afhankelijk zijn van externe bronnen, zoals donaties. Nauwgezette boekhouding, transparantie en controleerbaarheid zijn van essentieel belang voor de continuïteit van de activiteiten, aangezien verkeerd beheerde of verkeerd bestede middelen kunnen leiden tot het verlies van financiering uit zowel openbare als particuliere bronnen en tot het verlies van de status.

Non-profit en not-for-profit worden beide veel gebruikt om NPO's aan te duiden, maar er zijn subtiele verschillen. De Internal Revenue Service (IRS) van de Verenigde Staten gebruikt not-for-profit bijvoorbeeld om te verwijzen naar activiteiten zoals hobby's waar geen inkomsten mee gemoeid zijn.

De termen NPO en NGO (niet-gouvernementele organisatie) worden ook vaak door elkaar gebruikt, maar ze zijn verschillend. NGO's staan los van de overheid en hebben geen overheidsraad nodig, maar zijn voor hun financiering wel afhankelijk van de overheid. De meeste NGO's zijn echter ook non-profitorganisaties.