NIST 800 Series

De NIST 800 Series is een reeks documenten waarin het beleid, de procedures en richtlijnen van de federale overheid van de Verenigde Staten op het gebied van computerbeveiliging worden beschreven. NIST (National Institute of Standards and Technology) is een eenheid van het ministerie van Handel. De documenten zijn gratis verkrijgbaar en kunnen nuttig zijn voor bedrijven en onderwijsinstellingen, maar ook voor overheidsinstanties.

De publicaties van de NIST 800 Series zijn tot stand gekomen als resultaat van uitputtend onderzoek naar werkbare en kosteneffectieve methoden om de beveiliging van informatietechnologiesystemen (IT) en netwerken op een proactieve manier te optimaliseren. De publicaties omvatten alle door NIST aanbevolen procedures en criteria voor het beoordelen en documenteren van bedreigingen en kwetsbaarheden en voor het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen om het risico van ongewenste gebeurtenissen tot een minimum te beperken. De publicaties kunnen nuttig zijn als richtsnoeren voor de handhaving van beveiligingsvoorschriften en als juridische referenties in geval van rechtszaken waarbij beveiligingskwesties een rol spelen.