Nieuwsgierigheidskloof

De nieuwsgierigheidskloof is de ontdekking dat er nieuwe en waardevolle informatie beschikbaar is, waardoor het verlangen van mensen wordt aangewakkerd om er toegang toe te krijgen. De term nieuwsgierigheidskloof verwijst naar het psychologische effect dat ontstaat wanneer iemand zich bewust is van die discrepantie en gemotiveerd is om die op te lossen. Nieuwsgierigheid is een belangrijk onderdeel van intrinsiek gemotiveerd leren. Het is wat baby's ertoe aanzet om hun omgeving te verkennen zodra ze daartoe fysiek in staat zijn, en het is wat oudere kinderen en volwassenen ertoe aanzet om meer te willen leren over de wereld om hen heen.

De nieuwsgierigheidskloof wordt onderzocht op een aantal gebieden in het bedrijfsleven en de technologie. Marketeers bestuderen hoe de menselijke nieuwsgierigheid werkt in een poging lezers aan te zetten tot toegang tot inhoud. Dat kan op een open en duidelijke manier gebeuren, of niet. Een veel voorkomende praktijk zijn hyperbolische clickbait-titels die zinspelen op informatie die lezers zullen krijgen. Helaas beloven de titels vaak te veel, terwijl de inhoud niet aan de verwachtingen voldoet.

Een van de huidige aandachtspunten in de kunstmatige intelligentie is de poging om het menselijke vermogen tot nieuwsgierigheid in software na te bootsen en zo het zelfsturend leren van machines te verbeteren. Een nieuwsgierig AI-systeem zou kunnen ontdekken dat zijn informatie in een bepaald scenario onvolledig is en vervolgens een manier zoeken of ontwikkelen om de ontbrekende informatie te vinden. Nieuwsgierigheid is een van de componenten die nodig zijn voor kunstmatige algemene intelligentie (AGI, ook bekend als sterke AI), de representatie van veralgemeende menselijke cognitieve vermogens in software, zodat een AI-systeem, geconfronteerd met een onbekende taak, een oplossing kan vinden.