Niet-praktiserende entiteit (NPE)

Een niet-praktiserende entiteit (NPE) is iemand die een octrooi bezit voor een product of proces, maar niet van plan is het te ontwikkelen. 

Een octrooi is een door de overheid verleende licentie die een uitvinder exclusieve rechten geeft op de vervaardiging, het gebruik of de verkoop van zijn uitvinding gedurende een bepaalde periode. Een NPE doet geen van deze dingen.

Een octrooitrol is één type niet-praktiserende entiteit. Patenttrollen verzamelen grote aantallen octrooien met de bedoeling rechtszaken wegens octrooischending aan te spannen tegen bedrijven en individuen die volgens hen illegaal een element hebben gebruikt van iets waarvoor zij het octrooi bezitten. In de Verenigde Staten gebruikt de Federal Trade Commission (FTC) de term patent assertion entities (PAEs) om octrooitrollen te onderscheiden van niet-praktiserende entiteiten die andere motieven hebben.

Andere soorten niet-praktiserende entiteiten zijn universiteiten en andere onderzoeksorganisaties en individuele uitvinders die niet over de middelen beschikken om iets dat zij hebben ontworpen of gecreëerd verder te ontwikkelen.